GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBSITE (DISCLAIMER) 


Het gebruik van de website van www.chikara-thaiboxing.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan Chikara VZW met maatschappelijke zetel te Kontich, Duffelshoek 41 en met ondernemingsnummer BE0478.481.105 ( hierna: ‘WIJ’ of de ‘onderneming’ )

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informative op de website volledig juist, nauwkeuring en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informative. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informative. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informative kan u onze Data Protection Notice consulteren op
www.chikara-thaiboxing.be, via de volgende link (LINK)

COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informative op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd.